Water in de Stad L'Eau dans la Ville
logo Water in de Stad

background-logo
activiteiten - foto's Water in de Stad


WATER IN DE STAD - 2013

Thematische reeks over de integratie van water in de stad

De aanwezigheid van water heeft dikwijls een cruciale rol gespeeld bij het ontstaan en de bloei van onze steden. Waterwegen waren de eerste belangrijke handelswegen. Vandaag kan water in de stad als een echte troef uitgespeeld worden, waarbij de beleving van de burger centraal staat.
Overal in Europa herovert het water meer en meer de stadscentra. Het water opnieuw in de stad brengen, staat op vele plaatsen bovenaan de politieke agenda. Herinrichting en (her) waardering van de waterlopen, ontwikkeling van activiteiten op en langs het water...: de stad richt haar blik naar het water en speelt de aanwezigheid van waterlopen als troef uit! Aan oude loskades verschijnen luxeappartementen, overwelfde grachten en vlieten blinken weer in de zon.
Steden doen dit vanuit verschillende actuele thema's zoals watermanagement, mobiliteit, ecologie, toerisme, stedelijke economie en cultureel erfgoed.
Werkgroep 'Water in de Stad' van Grenzeloze Schelde laat u dan ook graag enkele voorbeelden ontdekken van steden en gemeenten die hun blik weer op het water richten. • DONDERDAG 8/08 om 17u: Fietsen en varen tussen Brussel Bad en Watersite in Vilvoorde

  Op de plaatsen in Brussel waar de Zenne verdween, is het kanaal nu dé waterloop van de stad.
  In Vilvoorde brengt het project Watersite de stad aan het kanaal en het landschap verder in de stad.
  We verlieten Brussel Bad om het kanaal als vlakke fiets-as uit te testen. In Vilvoorde maakten we kennis met het overstort Zennekanaal, met de Zenne in openlucht, met een herstelde oude Zennearm en met de stedelijke vernieuwingen aan het kanaal in het project Watersite. Watersite is het ambitieuze geïntegreerde reconversie- en ontwikkelingsproject van de grote, verouderde industriële zone - ongeveer 100 ha groot - gelegen tussen Kanaal en Schaarbeeklei en tussen de grens met Brussel en het stadscentrum van Vilvoorde. We namen de Waterbus, het openbaar vervoer via het water, om terug naar Brussel te keren. Tijdens de vaart werden we ingewijd in de verschillende functies die het kanaal vervult.


  Deze activiteit was tweetalig NL/FR en verliep in samenwerking met Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, die de aandacht wil vestigen op de integratie van het kanaal in de stad en een multifunctioneel beheer van deze blauwe as.

  - programma, fotoverslag en meer info >>

  | terug naar 'Studiedagen en activiteiten: Info- en ontmoetingsdagen' |


 • VRIJDAG 16/08 van 14u tot 16u: Geleide wandeling ‘Mechelen Dijlestad & Vlietenkelder’

  We leerden Mechelen kennen langs zijn levensader, de Dijle. We wandelden ook langs enkele typisch Mechelse vlietjes, zoals de Melaan. Water bracht ooit welvaart aan de stad. Nu is het aangenaam wandelen op de vlottende wateresplanade van de Binnendijle en langs de vlietjes. In 2014-2015 gaat de stad i.s.m. de waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal de Binnendijle aan de Zandpoortvest opnieuw openleggen om zo meer water in de stad te brengen. Aan de Katholieke Hogeschool Mechelen komt een tuin aan het water waar het aangenaam toeven is.
  De Vlietenkelder bestaat uit drie delen. We ontdekten er een stukje geschiedenis van de vlieten, maakten er kennis met de schuilkelder die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt en kregen de kans om de oudste boot van België te bezichtigen.


  - fotoverslag >>
  - filmpje RTV >>


  U kon er ook een ganse 'water-in-de-stad-dag' van maken en per boot van de Leuvense Vaartkom - waar stadsvernieuwing werk maakt van een nieuw stedelijk centrum aan een uniek waterfront - door landelijke gebieden, langs oude brugjes en verschillende sluizen tot in hartje Mechelen varen.

  | terug naar 'Studiedagen en activiteiten: Info- en ontmoetingsdagen' |


 • WOENSDAG 25/09 vanaf 15.30u: Doortocht Kortrijk

  Sinds enkele jaren zijn in Kortrijk werken aan de gang die moeten zorgen voor de rechttrekking en verbreding van de Leie. De impact van deze Leiewerken op het stadsbeeld is niet te onderschatten. Zo zullen niet minder dan zeven nieuwe bruggen over de Leie gebouwd worden. Intussen zijn er reeds vijf gerealiseerd. Nu het stof stilaan gaat liggen wordt duidelijk welke enorme ontwikkelingsmogelijkheden langsheen de Leie ontstaan. De stad Kortrijk wil een mix van stedelijke functies mogelijk maken langs het water, met aandacht voor beeldkwaliteit. We ontdekten vanaf het water en te voet het nieuwe stadssilhouet met groenaanleg, een hernieuwd park met Skatebowl, heraangelegde kaaien met promenades,... en vernamen meer over de stadsprojecten in ontwikkeling.

  Deze activiteit verliep i.s.m. Stad Kortrijk en De Milieuboot.

  - uitnodiging en programma >>
  - presentatie ‘De rivier maakt de stad’, Maarten Gheysen - Intercommunale Leiedal (3,4 Mb) >>
  - verslag van de dag >>
  - fotoverslag >>


  | terug naar 'Studiedagen en activiteiten: Info- en ontmoetingsdagen' |


 • DINSDAG 29/10 van 13u tot 16u: Reconversie Kanaalkom Hasselt

  Zegt het project ‘Blauwe Boulevard’ u iets? De Hasseltse Kanaalkom ondergaat momenteel een totale metamorfose. Oude, verlaten industrie maakt plaats voor nieuwe woon-, werk- en winkelwijken. Tegelijkertijd moet de heraanleg van de openbare ruimte de aanwezigheid en toegankelijkheid van het water vergroten.

  We ontdekten 'De Blauwe Boulevard, ontwikkelingen rond de Kanaalkom' tijdens een presentatie gevolgd door een geleide wandeling.

  - uitnodiging en programma >>
  - presentatie (20,4 Mb) >>
  - fotoverslag >>


  | terug naar 'Studiedagen en activiteiten: Info- en ontmoetingsdagen' |