Water in de Stad L'Eau dans la Ville
logo Water in de Stad

activiteiten - foto's Water in de Stad


Studiedagen en activiteiten: ARCHIEF (2016-2006)


 • Woensdag 19 oktober 2016
  In Ukkel stroomt de Geleytsbeek opnieuw in open lucht


  De Geleytsbeek stroomt 3 km door Ukkel. Ooit werd hij de Molenbeek genoemd, wat niet hoeft te verwonderen: in een tekst van 1686 staat vermeld dat de waterloop 11 molens telde over een afstand van nauwelijks 3 km. De Geleytsbeek is vanaf zijn bron in het Vronerodepark voor een deel overwelfd. Hij loopt toch aan de oppervlakte waar hij door waardevolle natuurgebieden loopt zoals het natuurreservaat van Kinsendaal waar hij het water van de Groelstbeek opvangt of zoals de Keyenbempt.
  Al enkele jaren zijn Leefmilieu Brussel en de gemeente Ukkel met de Geleytsbeek begaan. In 2012 werd in het kader van het Blauw Netwerk beleid een nieuw segment van de rivier opengelegd in de Melkriek. In de komende jaren komen er nog dergelijke herwaarderingsprojecten en de waterloop zal opnieuw een belangrijke rol spelen in de inrichting van het gebied en in de strijd tegen overstromingen.


  - uitnodiging, programma, verslagen en foto's >>


 • Dinsdag 11 oktober 2016
  In de reeks 'Metamorfose van het Zennekanaal':
  Met de fiets onder de kanaalbruggen


  Fietsen zoals in Nederland? Je kan doorheen het hele Brusselse Gewest langs het kanaal fietsen, helemaal van noord tot zuid of omgekeerd, maar toch niet zonder obstakels. Ontmoet onze fietsmanagers die de fietspistes met elkaar verbinden en een echte Gewestelijke Fietsroute Canal/Kanaal willen realiseren!

  - uitnodiging, programma, verslagen en foto's >>


 • Woensdag 28 september 2016
  In de reeks 'Metamorfose van het Zennekanaal':
  Nieuwe groene long voor Brussel en het kanaal


  Tour&Taxis ondergaat een complete metamorfose. Het grootste passief gebouw van Brussel vind je daar en over enkele jaren zal een nieuwe duurzame wijk rond een grote groene ruimte er de huidige Alleedukaai met Farmparck verbinden. Wij nodigen voor jou de mensen uit die zorgen voor deze Groene Golf in volle stadscentrum!

  - uitnodiging, programma, verslagen en foto's >>


 • Zondag 18 september 2016
  Autoloze zondag in Brussel: de gelegenheid voor een wandeling 'natuur en stad'


  Van 9u30 tot 19u is het hele Brusselse Gewest gesloten voor auto's. De ideale gelegenheid om de Brusselse waterlopen te leren kennen? Coördinatie Zenne nodigt u uit langs de Woluwe (de properste rivier van Brussel), de Molenbeek (terug in openlucht sinds kort) en de overwelfde Zenne (vervangen door het kanaal in centrum Brussel).

  - meer info >>


 • Zondag 11 september 2016
  De Zenne en het kanaal in Anderlecht


  Tijdens de wandeling ga je op zoek naar de zeldzame plekken waar de Zenne in Brussel nog in open lucht stroomt en naar het 'Zennekanaal' dat met talrijke oude en nieuwe linken met de rivier verbonden is. Samen met de dienst toerisme van de gemeente Anderlecht zullen we de nieuwe wandelgids voorstellen.

  - uitnodiging, programma, verslagen en foto's >>


 • Zomer 2016: Zomerwandelingen van de Zennevallei

  - uitnodiging, verslagen & foto's >> • Dinsdag 28 juni 2016
  Zenne en Zennekanaal, een ecologische corridor in het hart van de stad


  Coördinatie Zenne, Natagora Brussel, Bruxelles Nature en hun partners nodigen u bij valavond uit voor een uitwisselingsmoment over de Zenne en het Zennekanaal, biodiversiteit & industrie. Na deze leerrijke uitwisseling gaan we op het terrein om te tonen hoe industrie en biodiversiteit te verzoenen zijn. We kijken ook naar hoe we de rol van de Zenne en het Zennekanaal als ecologische corridor kunnen versterken.

  - uitnodiging, programma, verslagen en foto's >>


 • 10 mei 2016
  Afterwork ‘Waterbeheerplannen’ - Voor de kwaliteit van onze waterlopen


  Wat gebeurt er om de kwaliteit van de waterlopen in het Zennebekken te verbeteren? Op 10 mei 2016 organiseerde Coördinatie Zenne een info- en discussieavond over de thematiek. Europa heeft in het jaar 2000 een richtlijn opgesteld om te komen tot een ‘goede waterkwaliteit’. Om dit te bereiken moet elke lidstaat Stroomgebiedbeheerplannen invoeren. In België is elk Gewest hiervoor verantwoordelijk. Een dergelijk stroomgebiedbeheerplan bepaalt de gewestelijke doelstellingen op het gebied van waterbeheer en bepaalt tegelijk de acties om ze te verwezenlijken. Het Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2016-2021 was in openbaar onderzoek tot en met 31 mei.

  - uitnodiging, programma, verslagen en foto's >>


 • Woensdag 16 september 2015
  SZenne afterworks: de open Zenne en het kanaal in Anderlecht


  Deze wandeling brengt je tot bij een locatie waar de Zenne nog in open lucht stroomt. Maar ook dé huidige waterloop van Brussel, het 'Zennekanaal', komt aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van beide waterlopen, hun verschillende functies, verbindingen, potentieel en aan de toekomstvisie.

  - uitnodiging, programma, verslagen en foto's >>


 • Woensdag 26 augustus 2015
  SZenne afterworks: fietsen in de Woluwevallei, langs parken en natuurgebieden


  Een goede conditie is niet nodig om deel te nemen aan deze fietstocht. De tocht brengt ons op een aangenaam tempo langs de mooie parken en natuurgebieden die samen de vallei van de Woluwe vormen. Op de plaats van afspraak kan je een Villo ontlenen.

  - uitnodiging, programma, verslagen en foto's >>


 • Dinsdag 14 juli 2015
  SZenne afterworks: het kanaal, dé waterloop tussen Brussel en Vilvoorde


  Sinds de overwelving van de Zenne is het ‘Zennekanaal’ dé waterloop van Brussel. Het Kanaalplan in Brussel, Watersite in Vilvoorde... De aandacht is duidelijk gericht op het 'Zennekanaal'. Een goede gelegenheid om tussen Brussel en Vilvoorde te varen, de ontwikkelingen langsheen het water waar te nemen en te praten over het integraal en multifunctioneel gebruik en beheer van de waterloop, tijdens een boottocht op het kanaal.

  - uitnodiging, programma, verslagen en foto's >>


 • Donderdag 14 mei 2015
  Water in de Stad Mechelen


  ’s Ochtends werd er per boot vertrokken vanuit Temse, Schelle of Boom. We leerden eerst Mechelen kennen vanop zijn levensader, de Dijle. Omstreeks 13u was er een geleide wandeling in de historische binnenstad en langs enkele typisch Mechelse vlietjes, zoals de Melaan. Water bracht ooit welvaart aan de stad. Nu is het aangenaam wandelen op de vlottende wateresplanade van de Binnendijle en langs de vlietjes. Overal in Europa herovert het water meer en meer de stadscentra. Steden en gemeenten richten hun blik weer op het water. Ze doen dit vanuit verschillende visies zoals watermanagement, mobiliteit, ecologie, toerisme, stedelijke economie en cultureel erfgoed. Om 15u werd de terugtocht per boot aangevat richting Scheldeland.


 • 26 april 2015
  Erfgoeddag ERF!: Zoektocht naar een waterloop in Brussel


  - download de brochure met het programma voor Brussel (pag. 40) >>
  - wandelgids 'De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel' >>
  - Beeldverslag >>


 • Woensdag 20 augustus 2014
  Terreinbezoek per boot aan de Brusselse kanaalzone tussen Brussel-centrum en de gewestgrens.
  Toelichting van het goedgekeurde Brusselse ‘Kanaalplan’ en van diverse projecten.


  Tijdens de tocht op woensdag 20 augustus 2014, een gezamenlijke organisatie van Coördinatie Zenne, werkgroep van Grenzeloze Schelde, Brussels by Water en Kanaaltochten Brabant, werd door verschillende sprekers info verstrekt over het Brusselse 'Kanaalplan', de projecten langs het kanaal en over de uitdagingen terzake. Deze studienamiddag op het terrein wilde de deelnemers een beter inzicht en juister beeld geven in de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die zich thans ontrollen of op het getouw staan op en om het 'Zennekanaal' te Brussel. De deelnemers konden vragen stellen en meningen formuleren.

  - uitnodiging en programma >>
  - fotoverslag >>
  - downloadbare foto's >>
  - Inleiding tot het 'Kanaalplan': 'Het Kanaalgebied in Brussel', synthese van de toespraak
    van Dirk Van De Putte, adjunct-directeur ADT-ATO >>
  - lees nu reeds >>


 • Dinsdag 6 mei 2014
  Herwaardering en integratie van de Samber in Charleroi


  Water in de Stad, een werkgroep van Grenzeloze Schelde, organiseerde in samenwerking met Contrat de Rivière Sambre & Affluents een info- en ontmoetings-namiddag rond het thema van de herwaardering en de integratie van de Samber in Charleroi. Eerst bezochten we het Phénix-project dat het terrein in de Benedenstad tussen het Albert I-plein en de Samber terug in ere herstelt, daarna scheepten we in voor een tocht op de Samber.

  - uitnodiging en programma (FR) >>
  - presentaties (FR) >>
  - beeldverslag >>


 • Water in de Stad 2013: Brussel/Vilvoorde - Mechelen - Kortrijk - Hasselt
  Thematische reeks over de integratie van water in de stad


  - donderdag 8/08 om 17u: fietsen en varen tussen Brussel Bad en Watersite in Vilvoorde >>
  - vrijdag 16/08 van 14u tot 16u: geleide wandeling 'Mechelen Dijlestad & Vlietenkelder' >>
  - woensdag 25/09 vanaf 15.30u: doortocht Kortrijk >>
  - dinsdag 29/10 van 13u tot 16u: reconversie Kanaalkom Hasselt >>


 • 15/05/2013: Info en ontmoetingsdag: Water in de Stad - Doornik
  De blauw-groene identiteit van de Boven-Schelde in de grensstreek


  De blauw-groene identiteit van de Boven-Schelde in de schijnwerpers plaatsen, dat is vandaag de prioriteit voor de grensstreek Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk. In dit kader organiseerde Grenzeloze Schelde een informatieve boottocht vanuit Tournai, voorafgegaan door een wandeling langs de vernieuwde kaaien. Thema’s als integratie van de Boven-Schelde in de stad, grensoverschrijdende samenwerking, een goede waterkwaliteit als voorwaarde voor een gezonde leefomgeving, de Boven-Schelde in de verbinding Seine-Schelde,... kwamen aan bod.


  - uitnodiging en programma >>
  - presentaties en achtergrondinformatie >>
  - verslag van de dag (FR) >>
  - beeldverslag >>


 • 26/09/2012: Info en ontmoetingsdag: Water in de Stad - Dender: Aalst en Dendermonde

  - uitnodiging en programma >>
  - verslag van de dag >>
  - presentaties en achtergrondinformatie >>
  - beeldverslag >>


 • 14/02/2012: Geleide wandeling: het Zennegat in Mechelen - de monding van de Zenne

  - uitnodiging >>
  - beeldverslag >>
  - wandelgids >> • 22/11/2011: Geleide wandeling: de Zenne en het kanaal in Lembeek

  - uitnodiging >>
  - flyer dossier overstromingen >>
  - beeldverslag >>
  - wandelgids >> • 17/10/2011: Info- en ontmoetingsdag: Water in de Buurt - Diest

  - uitnodiging en programma >>
  - presentaties en achtergrondinformatie >>
  - beeldverslag >>


 • 5/04/2011: Infoavond: Dinsdag van de Zenne: 'Het waterbeheerplan van Brussel'

  Met het oog op een betere inspraak.


  - uitnodiging en programma >>
  - presentaties >>
  - verslag van de dag >>
  - meer over het waterbeheerplan Brussel >>
  - evaluatieformulier >>
  - beeldverslag >>


 • 6/10/2010: Info- en ontmoetingsdag: Water in de Stad - Leuven

  - uitnodiging en programma >>
  - presentaties >>
  - beeldverslag >>


 • 29/06/2010: Dinsdag van de Zenne: 'De Zenne - openhartoperatie'

  Vooruitzichten voor de herwaardering van de open Zenne in Anderlecht. Begeleide wandeling om 16u gevolgd door een informatieavond, ingeleid door Evelyne Huytebroeck, Brussels minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid. De avond werd afgerond met een discussie met de deelnemers over de toekomst van de open Zenne in Anderlecht.

  - uitnodiging en programma >>
  - presentaties >>
  - verslag van de dag >>
  - beeldverslag >>


 • 17/12/2009: Info- en ontmoetingsdag: Water in en om Hasselt
  I.s.m. bekkenwerking Demerbekken.

  - uitnodiging en programma >>
  - presentaties >>
  - beeldverslag voormiddag >>
  - beeldverslag namiddag >>


 • 17/07/2009: Info- en ontmoetingsdag: Water in de Stad - Gent
  Te voet, al varend en in de lucht.

  - uitnodiging en programma >>
  - presentaties en teksten >>
  - beeldverslag voormiddag >>
  - beeldverslag namiddag >>


 • 27/09/2008: Info- en ontmoetingsdag: Water in de Stad - Dender
  Te voet, al varend en per bus.

  - uitnodiging en programma >>
  - presentaties en teksten >>
  - beeldverslag >>


 • 26/08/2008: Studie- en ontmoetingsdag:
  welke meerwaarde biedt het 'Zennekanaal' te Brussel aan Stad en Gewest?

  Per boot en fiets over de volledige lengte van het 'Zennekanaal' te Brussel, tussen Anderlecht en Vilvoorde.

  - uitnodiging en programma >>
  - presentaties en teksten >>
  - beeldverslag >>


 • 11/05/2007: Info- en ontmoetingsdag: Water in de Stad - Mechelen
  Te voet en al varend.

  - verslag van de dag >>


 • 27/11/2006: De Brusselse milieu-organisaties samen in de bres voor een betere integratie
  van het kanaal in Brussel


  - verslag van de dag >>


 • 25/10/2006: Een dinsdag van de Zenne over 'stedelijk waterbeheer'

  - verslag van de dag >>


 • 28/07/2006: Het kanaal in Brussel: hoofdas van recreatie en zachte mobiliteit

  - verslag van de dag >>


 • 5/04/2006: Brussel - Integratie van het kanaal in de stad

  - verslag van de dag >>


| terug naar 'Studiedagen en activiteiten' |