Water in de Stad L'Eau dans la Ville
logo Water in de Stad

background-logo
partners - foto's Water in de Stad


Partners

'Water in de Stad' werkt nauw samen met verenigingen en overheden met een (lokale) deskundigheid en terreinkennis.


Daarom werkt Grenzeloze Schelde werkgroep 'Water in de Stad' op regelmatige basis samen met volgende partners:


 • CoZ-CoSCoördinatie Zenne is een milieuvereniging die ijvert voor een geïntegreerd
  en duurzaam beheer van de waterlopen en de natte natuur in het Zenne-
  bekken. De vereniging pleit voor een doeltreffende grensoverschrijdende
  en gecoördineerde aanpak van de milieuproblematiek door de verschillende
  actoren uit de drie gewesten. Ze organiseert op regelmatige basis informatie-,
  sensibilisatie- en educatieve activiteiten, met als rode draad natuur en milieu
  in het Zennebekken. Rond dit thema worden ook publicaties opgesteld en uitgegeven.
  De Milieuboot

 • De Milieuboot is een milieuorganisatie die zich door acties en projecten inzet
  voor schoon water. De Educatieve Milieuboottochten zijn het belangrijkste project
  van de organisatie die in samenwerking met andere organisaties, provincie- en
  gemeentebesturen en overheidsdiensten ook studie- en ontmoetingsdagen
  organiseert rond milieu- en natuurgerelateerde thema's.


 • De WaterkantDe Waterkant is een natuur- en milieu-educatief centrum voor
  informatie, educatie en vorming over waterlopen, natte natuur
  en integraal waterbeheer in Oost-Vlaanderen en meer specifiek
  in de Dendervallei.