Water in de Stad L'Eau dans la Ville
logo Water in de Stad

background-logo
publicaties - foto's Water in de Stad


Publicaties | artikels over 'Water in de Stad' | artikels over waterbeheer in de stad | wandel- en fietsgidsen |


Artikels over het thema 'Water in de stad'


BELGIË

Algemeen
• In Vlaanderen integreren de steden en gemeenten hun waterlopen in het stedelijk weefsel.
Enkele voorbeelden. (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>
• Vlaamse steden zoeken nieuwe band met water (Milieuboot Nieuwsbrief 73, 12/2013) >>
• De nieuwe stadsrivieren (Grenzeloze Schelde Nieuws 56, 12/2011) >>
• Water herovert ook Vlaamse steden (Grenzeloze Schelde Nieuws 53, 12/2010) >>

Antwerpen
• Terreinbezoek aan de wereldhaven van Antwerpen (19/08/2015) >>
• Info- en vormingsdag: 'Antwerpen en Brussel verbonden via het water' (11/02/2015) >>
• De meest actuele stand van zaken voor het project ‘MASTERPLAN Scheldekaaien’,
vindt u hier (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>
• De Scheldekaaien in Antwerpen... (Grenzeloze Schelde Nieuws 50, 03/2010) >>

Brussel
• Dossier 'Brusselse bronnen' >>
• Brusselse waterlopen in tekst, kaart en beeld >>
• Dossier 'Zennekanaal' >>
• Erfgoeddag ERF!: Zoektocht naar een waterloop in Brussel (26/04/2015) >>
• Focus op het 'Zennekanaal' (Zennekrant 18, maart 2015) >>
• Info- en vormingsdag: 'Antwerpen en Brussel verbonden via het water' (11/02/2015) >>
• Focus op de Brusselse waterlopen (Zennekrant 17, maart 2014) >>
• De Brusselse kanaalzone... Een langzame opwaardering? (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>
• Het water en de stad verzoenen - over de RWZI Brussel-Noord (Zennekrant 12, juni 2011) >>
• Fietsen langs het kanaal: een positieve evolutie (Zennekrant 11, april 2011) >>
• BRUSSEL: stad aan het water. De herwaardering van de open Zenne en het Zennekanaal
(Grenzeloze Schelde Nieuws 50, 03/2010) >>

Charleroi
• Terug naar de kades van de Samber (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>

Dendersteden
• Metamorfose in Aalst en Dendermonde: de Dender is terug (Milieuboot Nieuwsbrief 68, 09/2012) >>
• Welke toekomst heeft de Dender stroomopwaarts Aalst? Een interregionale as voor natuurbeleving,
zachte recreatie en toerisme? (Grenzeloze Schelde Nieuws 51-52, 07-09/2010) >>
• De Dender in de stad is aan herwaardering toe! (Milieuboot Nieuwsbrief 54, 10/2008) >>

Diest
• Heraanleg Demer door Diest - Rivier doet de stad herademen (Vlaamse overheid, 09/2016) >>

Doornik
• Een bredere Schelde in Doornik (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>
• Doornik herontdekt de Schelde (Grenzeloze Schelde Nieuws 57, 04/2012) >>

Gent
• De Oude Dokken in Gent: vroeger, nu en in de toekomst (Milieuboot Nieuwsbrief 68, 09/2012) >>
• Stad Gent wil oevers binnenwateren vergroenen (Grenzeloze Schelde Nieuws 57, 04/2012) >>
• Water herovert de Vlaamse steden. Project Nederschelde in Gent (Milieuboot Nieuwsbrief 62, 12/2010) >>
• Water in de Stad: Gent aan het water, vroeger, nu en later (Milieuboot Nieuwsbrief 58, 09/2009) >>

Kortrijk
• Water in de stad - Kortrijk: de rivier maakt de stad (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>
• Water in de stad - Kortrijk: de rivier maakt de stad (Milieuboot Nieuwsbrief 72, 10/2013) >>

Leuven
• Leuven, stad aan het water (Milieuboot Nieuwsbrief 61, 10/2010) >>

Mechelen
• Mechelen: Water in de stad (Milieuboot Nieuwsbrief 49, 06/2007) >>

Sint-Truiden
• Domein 't Speelhof, Sint-Truiden: een huwelijk van water in de stad en ecologie
(Grenzeloze Schelde Nieuws 56, 12/2011) >>


FRANKRIJK

Rijsel
• De stad Rijsel knoopt weer aan met haar watertraditie!(Grenzeloze Schelde Nieuws 56, 12/2011) >>
• De natuurlijke omgeving van het Kanaal van Roubaix (Grenzeloze Schelde Nieuws 51-52, 07-09/2010) >>

Valenciennes
• Valenciennes richt de blik naar het water (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>


NEDERLAND

Eindhoven
• Een opknapbeurt voor de Dommel door Eindhoven (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>