Water in de Stad L'Eau dans la Ville
logo Water in de Stad
publicaties - foto's Water in de Stad


Publicaties | artikels over 'Water in de Stad' | artikels over waterbeheer in de stad | wandel- en fietsgidsen |


Artikels over het thema 'Water in de stad'


BELGIË

Algemeen
• In Vlaanderen integreren de steden en gemeenten hun waterlopen in het stedelijk weefsel.
Enkele voorbeelden. (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>
• Vlaamse steden zoeken nieuwe band met water (Milieuboot Nieuwsbrief 73, 12/2013) >>
• De nieuwe stadsrivieren (Grenzeloze Schelde Nieuws 56, 12/2011) >>
• Water herovert ook Vlaamse steden (Grenzeloze Schelde Nieuws 53, 12/2010) >>

Antwerpen
• Terreinbezoek aan de wereldhaven van Antwerpen (19/08/2015) >>
• Info- en vormingsdag: 'Antwerpen en Brussel verbonden via het water' (11/02/2015) >>
• De meest actuele stand van zaken voor het project ‘MASTERPLAN Scheldekaaien’,
vindt u hier (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>
• De Scheldekaaien in Antwerpen... (Grenzeloze Schelde Nieuws 50, 03/2010) >>

Brussel
• Dossier 'Brusselse bronnen' >>
• Brusselse waterlopen in tekst, kaart en beeld >>
• Dossier 'Zennekanaal' >>
• Erfgoeddag ERF!: Zoektocht naar een waterloop in Brussel (26/04/2015) >>
• Focus op het 'Zennekanaal' (Zennekrant 18, maart 2015) >>
• Info- en vormingsdag: 'Antwerpen en Brussel verbonden via het water' (11/02/2015) >>
• Focus op de Brusselse waterlopen (Zennekrant 17, maart 2014) >>
• De Brusselse kanaalzone... Een langzame opwaardering? (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>
• Het water en de stad verzoenen - over de RWZI Brussel-Noord (Zennekrant 12, juni 2011) >>
• Fietsen langs het kanaal: een positieve evolutie (Zennekrant 11, april 2011) >>
• BRUSSEL: stad aan het water. De herwaardering van de open Zenne en het Zennekanaal
(Grenzeloze Schelde Nieuws 50, 03/2010) >>

Kanaal, ecologische corridor - Newsletter
Het project ‘Het kanaal, ecologische corridor in hartje Brussel’ wil informeren en sensibiliseren over de ecologische functie van de waterweg, maar wil ook aanzetten tot concrete acties ten voordele van de natuur langs het kanaal en de Zenne (daar waar die niet overwelfd is). De bedoeling is om een dynamiek op gang te brengen om de natuur een handje te helpen in dit deel van de hoofdstad dat op dit ogenblik in volle ontwikkeling is. Driemaal per jaar verschijnt een 'newsletter'.
Newsletter 9 (oktober 2022)
Newsletter 8 (juni 2022)
Newsletter 7 (oktober 2021)
Newsletter 6 (juni 2021)
Newsletter 5 (maart 2021)
Newsletter 4 (november 2020)
Newsletter 3 (oktober 2020)
Newsletter 2 (juni 2020)
Newsletter 1 (februari 2020)

Charleroi
• Terug naar de kades van de Samber (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>

Dendersteden
• Metamorfose in Aalst en Dendermonde: de Dender is terug (Milieuboot Nieuwsbrief 68, 09/2012) >>
• Welke toekomst heeft de Dender stroomopwaarts Aalst? Een interregionale as voor natuurbeleving,
zachte recreatie en toerisme? (Grenzeloze Schelde Nieuws 51-52, 07-09/2010) >>
• De Dender in de stad is aan herwaardering toe! (Milieuboot Nieuwsbrief 54, 10/2008) >>

Diest
• Heraanleg Demer door Diest - Rivier doet de stad herademen (Vlaamse overheid, 09/2016) >>

Doornik
• Een bredere Schelde in Doornik (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>
• Doornik herontdekt de Schelde (Grenzeloze Schelde Nieuws 57, 04/2012) >>

Gent
• De Oude Dokken in Gent: vroeger, nu en in de toekomst (Milieuboot Nieuwsbrief 68, 09/2012) >>
• Stad Gent wil oevers binnenwateren vergroenen (Grenzeloze Schelde Nieuws 57, 04/2012) >>
• Water herovert de Vlaamse steden. Project Nederschelde in Gent (Milieuboot Nieuwsbrief 62, 12/2010) >>
• Water in de Stad: Gent aan het water, vroeger, nu en later (Milieuboot Nieuwsbrief 58, 09/2009) >>

Kortrijk
• Water in de stad - Kortrijk: de rivier maakt de stad (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>
• Water in de stad - Kortrijk: de rivier maakt de stad (Milieuboot Nieuwsbrief 72, 10/2013) >>

Leuven
• Leuven, stad aan het water (Milieuboot Nieuwsbrief 61, 10/2010) >>

Mechelen
• Mechelen: Water in de stad (Milieuboot Nieuwsbrief 49, 06/2007) >>

Sint-Truiden
• Domein 't Speelhof, Sint-Truiden: een huwelijk van water in de stad en ecologie
(Grenzeloze Schelde Nieuws 56, 12/2011) >>


FRANKRIJK

Rijsel
• De stad Rijsel knoopt weer aan met haar watertraditie!(Grenzeloze Schelde Nieuws 56, 12/2011) >>
• De natuurlijke omgeving van het Kanaal van Roubaix (Grenzeloze Schelde Nieuws 51-52, 07-09/2010) >>

Valenciennes
• Valenciennes richt de blik naar het water (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>


NEDERLAND

Eindhoven
• Een opknapbeurt voor de Dommel door Eindhoven (Grenzeloze Schelde Nieuws 64, 12/2013) >>