Water in de Stad L'Eau dans la Ville
logo Water in de Stad

background-logo
over ons - foto's Water in de Stad


'Water in de Stad'
is een werkgroep van de vzw Grenzeloze Schelde en stelt letterlijk het water in de stad in de kijker.

'Water in de Stad' organiseert studiedagen en/of activiteiten over het thema van de integratie van waterlopen in de stad. Alle aspecten m.b.t. integraal waterbeheer - waterkwaliteit, waterkwantiteit, beheersen van overstromingsrisico's, opwaarderen van waterlopen, recreatieve invulling,... - kunnen het onderwerp van een studiedag in een welbepaalde stad uitmaken die dan, gecombineerd met een terreinbezoek, voor zowel gespecialiseerd als breed publiek wordt opengesteld.

Volgende steden kwamen al aan bod:
- Hasselt
- Leuven
- Mechelen
- Diest
- Brussel
- Vilvoorde
- de Dendersteden Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw, Aalst en Dendermonde
- Gent
- Kortrijk
- Doornik

'Water in de Stad' werkt ook mee aan de samenstelling van fiets- en wandelfolders over en om waterlopen in stedelijke context en werkte samen met Coördinatie Zenne een tentoonstelling uit over de Zenne en het kanaal in Brussel.