Water in de Stad L'Eau dans la Ville
logo Water in de Stad

background-logo
activiteiten - foto's Water in de Stad


Studiedagen en activiteiten - Water in de Stad - Leuven (6/10/2010)

Presentaties:

• 'De Waterkwaliteit van de Dijle en het Kanaal Leuven-Dijle' door Thierry Warmoes, verantwoordelijke
Team Meetnet Oppervlaktewater, VMM afd. Rapportering Water (370 kb) >>
• 'De Dijle levend door Leuven - Ecologische visie van Natuurpunt' door Geert Sterckx, Natuurpunt Leuven
(11,3 Mb) >>
• 'Dijle-projecten in voorbereiding' door Ivo Terrens, hoofd dienst Investeringen, VMM afd. Operationeel
Waterbeheer (6,5 Mb) >>
• 'Stadsvernieuwingsproject De Vaartkom - Water in publieke ruimten' door Tompy Hoedelmans,
landschapsarchitect ruimtelijke planner, Omgeving cvba (20,5 Mb) >>

terug