Water in de Stad L'Eau dans la Ville
  •                                                                    Home          
  • Over ons           
  • Partners          
  • Activiteiten           
  • Publicaties           
  • Tentoonstelling           
  • Links          
  • Contact
logo Water in de Stad

background-logo
activiteiten - foto's Water in de Stad


Studiedagen en activiteiten - Water in de Stad - Dender: Aalst en Dendermonde (26/09/2012)


Presentaties:

• 'Herontwikkeling van de Denderomgeving in Aalst - stationsomgeving' door Els Bonnarens,
architect-stedenbouwkundige, dienst Ruimtelijke Ordening sectie Planning Aalst (10,9 Mb) >>
• 'Uitbreiding stadspark en verplaatsing stuwsluis Aalst' door Joris De Clercq, stedenbouwkundige,
dienst Ruimtelijke Ordening sectie Planning Aalst (7,5 Mb) >>
• project 'De Dender loopt' door Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde (38,7 Mb) >>
• rondleiding project 'De Dender loopt' door Jan Everaert, ir. Diensthoofd Wegen en Waterlopen
Dendermonde (3,4 Mb) >>


Achtergrondinformatie:

• Project Aalst Stationsomgeving >>
• Groene Denderoevers: Wijngaardpark Aalst (persbericht - 444 kB) >>
• Visieschets Wijngaardpark Aalst >>
• Brochure 'De Dender Loopt' (416 kB) >>


terug